DOMANÍN - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 384 723 126
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / OBEC / Rozpočet obce / Rok 2010

Rozpočet obce na rok 2010

Obec Domanín        
           
Starosta obce: MICHAL Pavel         
           
        v tis. Kč  
Příjmy daňové:   Návrh 2010 Rozpočet 2010   
  Název položka       
z toho:  daň z příjmů  FO 1111 541,00 541,00  
  daň z příjmů FOSVČ 1112 606,00 606,00  
  daň z příjmů FO zvl.s. 1113 46,00 46,00  
  daň z příjmů práv. os. 1121 805,00 805,00  
  převod DPH 1211 1159,00 1159,00  
  poplatky ze psů 1341 7,90 7,90  
  rekreační poplatky  1342 300,00 300,00  
  správní poplatky  1361 5,80 5,80  
  daň z nemovitostí 1511 266,00 266,00  
  likvidace domovního odpadu 1337 140,00 140,00  
  Daň. příjmy celkem   3876,70 3876,70  
           
  neinvestiční dotace  4112 90,90 90,90  
  mezisoučet   3967,60 3967,60  
           
Nedaňové příjmy tř. 2        
  název paragraf Návrh 2010 Rozpočet 2010  
  pitná voda 2310 600,00 600,00  
  vodní díla v zem.krajině 2341 40,10 40,10  
  bytové hospodářství 3612 329,00 329,00  
  pohřebnictví 3632 16,00 16,00  
  sběr a svoz dom. odpadu 3725 2,00 2,00  
  péče o vzhled obcí a VZ 3745 0,00 0,00  
  činnost místní správy 6171 102,00 102,00  
  obec. příjmy a fin. operací 6310 8,00 8,00  
  pěstební činnost 1031 20,00 20,00  
  Nedaň. příjmy celkem    1117,10 1117,10  
           
           
Příjmy celkem     5084,70 5084,70  
           
Výdaje r. 2010         
  Název Paragraf Návrh 2010 Rozpočet 2010 Investice
  pěstební činnost-lesy 1031 15,00 15  
  prog.úspor energie 2115 100,00 180  
  ost. zálež. pozem komun. 2219 120,00 120,00 2303
  provoz veř. siln. dopravy 2221 15,00 15,00  
  pitná voda 2310 600,00 600,00  
  odvád. a čist. odp. vod 2321 60,00 60,00  
  školství 3113 420,00 420,00  
  činnosti knihovnické 3314 20,00 20,00  
  obnova kult. památek 3326 80,00 80,00  
  záležitosti kultury 3399 10,00 10,00  
  tělovýchovná činnost 3419 0,00 0,00 2000
  využ.volného času dětí 3421 15,00 15,00  
  bytové hospodářství 3612 100,00 100,00  
  veřejné osvětlení 3631 80,00 80,00 160,00
  pohřebnictví 3632 15,00 15,00  
  územní plánování 3635 0,00 0,00  
  sběr a svoz PDO 3722 250,00 250,00  
  protipov. opatř. 3744 0,00 100,00  
  péče o vzhled obcí a VZ 3745 150,00 150,00  
  PO-dobrovolná část 5512 10,00 10,00  
  zastupitelstvo obce  6112 800,00 800,00  
  činnost místní správy  6171 1500,00 1500,00  
  služby peněžních ústavů 6310 6,00 6  
           
           
  Výdaje   4366,00 4546 4463
  Výdaje celkem       9009
           
  2219 - cesta od trafa ke kravínu + stezka ke koupališti    
  3631 - VO kolem myslivny + osvětlení čekáren    
  3419 - sportovní areál (částka 2 000 000,- je použita z prodeje bytového domu č.88)
           
  Návrh rozpočtu obce je schodkový. Schodek bude kryt z přebytku minulých let a 
  z prostředků dlouhodobého financování Sporoinvest.    
           
  Vyvěšeno: 25. 11. 2009        
  Sejmuto: 16. 12. 2009

Úřední hodiny

Obecní úřad Domanín

Pondělí8:00 - 10:00 a 14:00 - 15:30

Úterý8:00 - 10:00 a 17:00 - 18:00

Středa8:00 - 10:00 a 14:00 - 16:00

Zobrazit

Kontakty

Obecní úřad Domanín

Domanín 33
CZ - 379 01 Třeboň

IČ: 00512966
DIČ: CZ00512966

+420 384 723 126

info@obec-domanin.cz

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout