Categories: Uredni deska - archiv
      Date: 29. červenec 2014
     Title: Nedostatečně indentifikovatelní vlastníci

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem - stav k 1. 7. 2014