Oficiální stránky obce Domanín v jižních Čechách

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Dotace občanům

Zastupitelstvo obce vyhlásilo svým usnesením č. 11/4/2019 ze dne 29. 01. 2019 a usnesením č. 9/11/2019 ze dne 24. 9. 2019, podporu pro ochranu životního prostředí těmto činnostem:

Dříve vyhlášené podpory:

Oficiální stránky obce