Oficiální stránky obce Domanín v jižních Čechách

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Dotace občanům

Zastupitelstvo obce vyhlásilo svým usnesním č. 7/3/2022 ze dne 13. 12. 2022 podporu pro ochranu životního prostředí těmto činnostem:

Dříve vyhlášené podpory:

Oficiální stránky obce