Oficiální stránky obce Domanín v jižních Čechách

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Czech Point

CZECH POINT

Připomínáme občanům, že na obecním úřadě bylo zřízeno pracoviště CZECH POINT a je zde možno získávat tyto informace:

Výpisy z veřejných evidencí
- obchodní rejstřík 
- živnostenský rejstřík
- katastr z nemovitostí

Zde není ověřována totožnost žadatele. Je nutno pouze uvést u výpisu z obchodního rejstříku IČ subjektu, u výpisu z živnostenského rejstříku IČ podnikatele či fyzické osoby a u výpisu z katastru nemovitostí název katastrálního území a číslo listu vlastnictví.

Cena za 1. stranu výpisu je 100,- Kč a každá další stránka 50,- Kč.

 
Výpisy z neveřejných evidencí
- rejstřík trestů
Nutno předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.
Cena za výpis je 50,- Kč.

 

Oficiální stránky obce