Oficiální stránky obce Domanín v jižních Čechách

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Územní plán obce


Územní plán je také možno shlédnout na
http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/domanin.html

Územní plán obce Domanín byl schválen Zastupitelstvem obce dne 27.12.2006 a nabyl účinnosti dne 11.01.2007.
Zastupitelstvo obce Domanín 01.06.2004 vydalo v lokalitě Vrchy stavební uzávěru, která je stále v platnosti.

V současné době probíhá projednávání návrhu nového Územního plánu Domanín a jeho Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Do 12.07.2018 mohou k návrhu Územního plánu Domanín a jeho Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území uplatňovat dotčené orgány svá stanoviska, sousední obce a každý své písemné připomínky (k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží).

Oficiální stránky obce