Oficiální stránky obce Domanín v jižních Čechách

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Úpravy pozemků

Úpravy pozemků p. č. 61/1 a 1803/25 v k. ú. Domanín u Třeboně

Tento projekt slouží k vytvoření odpočinkové zóny - parku s lavičkami.

  • Zahájení projektu: 15. 8. 2018
  • Ukončení projektu: 10. 11. 2018
  • Celkové výdaje akce: 160 465,-Kč
  • Dotace: 80 000,- Kč
  • Podíl obce: 80 465,- Kč

Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Oficiální stránky obce