Oficiální stránky obce Domanín v jižních Čechách

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Revitalizace parku u pomníku (PRV)

Tento projekt slouží k doplnění parku o dešťový zasakovací záhon, výsadbu trvalek a cibulovin, venkovní osvětlení, mobiliář (koše na odpadky, lavičky, herní posezení s kolostavem, trámová sedací souprava). Předmětem dotace je instalace chybějících sošek "vojína a plačící matky" na pomník padlých z 1. světové války. Projekt je spolufinancován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

Zahájení akce: 31. 8. 2020
Ukončení akce: 3. 12. 2020
Výše dotace: 474 320,- Kč

Oficiální stránky obce