Oficiální stránky obce Domanín v jižních Čechách

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Výbory a komise

Finanční výbor
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- navrhuje rozpočet

Předseda: Ing. Hana Chalupová
Členové:  Ondřej Blažek, Jana Pumprová, Jaroslava Pletková, Ing. Lenka Hůdová

 

Kontrolní výbor
- provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
- kontroluje dodržování právních předpisů

Předseda: Mgr. Lucie Milfaitová
Členové:   Jaroslav Hanzal, Dana Košinová

 

   

Oficiální stránky obce