Oficiální stránky obce Domanín v jižních Čechách

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Územní plán obce Domanín

Územní plán je také možno shlédnout na http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/domanin.html

Územní plán obce Domanín byl schválen Zastupitelstvem obce dne 27.12.2006 a nabyl účinnosti dne 11.01.2007.
Zastupitelstvo obce Domanín 01.06.2004 vydalo v lokalitě Vrchy stavební uzávěru, která je stále v platnosti.

Oficiální stránky obce