Categories: Uredni deska - archiv
      Date: 28. květen 2018
     Title: Návrh Závěrečného účtu SORT za rok 2017 + zpráva z konečného přezkoumání hospodaření SORT 2017 

Dokument je možno stáhnout v souboru NavrhZUSORT2017.pdf + PrezkumSORT2017.pdf