Categories: Uredni deska - archiv
      Date: 19. květen 2015
     Title: Uzavírka - oprava mostu v Petrovicích

Úplná uzavírka sil. II/155 v obci Petrovice při opravě mostu 155-001.
(viz DIO grafická příloha „dopravně inženýrské opatření“ – vyznačené objízdné trasy)
Termín uzavírky : 14.5.2015 – 15.9.2015
mapka