Categories: Uredni deska - archiv
      Date: 13. únor 2015
     Title: Návrh opatření obecné povahy 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského

Dokumenty je možno stáhnout v souborech

bobr-katastr.pdf

navrhopatreni obecne povahy II-bobr-2014.pdf

OOP-bobr-dopis-vyveseni.pdf

OOP-bobr-uredni desky.pdf