Categories: Uredni deska - archiv
      Date: 18. červen 2014
     Title: Sdělení občanům

Vzhledem k tomu, že opakovaně dochází ke zneužívání bezplatného ukládádní odpadu na sběrovém dvoře Technických služeb Třeboň, zastupitelstvo obce s platností od 19. 6. 2014
rozhodlo ukládání odpadů na účet obce ukončit.
Od tohoto data si každý dodavatel odpadu uložení hradí sám.